​Spiritualitet

Den spirituelle vej kan bestå af mange spørgsmål eller forhindringer.

Spiritualitet handler om en åndelig søgen efter sandheden om dig selv, eksistensen og livets mening på de højere planer og at være nærværende i nuet.

Spiritualitet handler også om at flytte sin primære identitet fra egoet og personligheden til Selvet som ren bevidsthed. Spirituelt set er vi ikke vores tanker, følelser og krop, men den bevidsthed der er bevidst om kroppen, tankerne og følelserne.

Selvet er den rene bevidsthed uden indhold.

Spiritualitet er at være bevidst om at være bevidsthed og erkende den rene bevidsthed som livets grundlag som vi alle er fælles om.

Ved at stilne sindet og være nærværende i nuet, kan man vågne op til Selvet som den rene bevidsthed. Når man hviler i Selvet, opleves stor indre ro og klarhed, man føler at man er hel og hjemme i sig selv.

Spirituel udvikling er at være i stand til, i længere og længere tid, at være i den rene bevidsthed i erkendelsen af at den er den naturlige værenstilstand som vi i virkeligheden er.

Spirituel opvågning er at opdage sig selv som den rene bevidsthed hinsides sindet.

Spirituel Selv-realisering er permanent erkendelse af sig selv som ren bevidsthed og enhed.

​Den spirituelle vej kan bestå af mange spørgsmål eller forhindringer, hvor det er vigtigt at kunne skelne mellem psykologiske problemer og konsekvenserne af spirituelle erkendelser og oplevelser.

Nogle almindelige psykologiske problemer i starten af den spirituelle udvikling er:

ensomhed, misforståelse, angst, forvirring, tomhed, anderledeshed, nedtrykthed, mystiske oplevelser i det indre og ydre m.m.

Når spiritualitet og psykiske problemer er koblet sammen, så kan det være vigtigt at finde ud af om det spirituelle er en overbygning på psykologiske problemer, eller om de psykologiske problemer er overbygning på en spirituel udvikling.

Jeg har været i en bevidst spirituel udvikling i over 35 år og er blandt andet inspireret af Eckhart Tolle,  indisk spiritualitet (advaita vedanta), og taoisme og Zen.

Skriv til mig på mailen herunder hvis du vil vide mere eller bestille en tid!

​​​Cand. psych. Henrik Buss

Nørregade 41 2sal/lok.223a
1165 København K

Telefon: 41 600 555

E-mail: henrikbuss@gmail.com

​CVR: 26904390​

Privatlivspolitik

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Almen Psykologisk Praksis

Nørre Voldgade 68 6. sal

1358 København K


Telefon: 41 600 555
E-mail: henrikbuss@gmail.com